دورقمی کنکور سراسری
مدالهای المپیاد جهانی
مدالهای المپیاد کشوری
انجمن پزشکان
افتخارات جهانی پژوهش

قبلی
بعدی

10

رتبه های زیر100

115

رتبه های زیر1000

34

قبولی پزشکی

6

مدال المپیاد جهانی

20

مدال المپیاد کشوری

4

رتبه جهانی پژوهش

افتخارات کنکورمشاهده همه

افتخارات المپیادمشاهده همه

افتخارات پژوهشیمشاهده همه

افتخارات فرهنگی،ورزشیمشاهده همه