اردوی تفریحی باشگاه تیراندازی مهام

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

این اردو ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در پایگاه تابستانی 1402 سلام دیباجی برگزار شد.

دسته بندی : اخبار - فرهنگی
تاریخ انتشار : 30 / 07 / 2023