اردوی شنا پایگاه

اردوی تفریحی O Park | پایگاه تابستانی 1402

اردوی تفریحی اُ پارک با حضور پرشور دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم سلام دیباجی ویژه پایگاه تابتسانی 1402 در تاریخ سه شنبه 17 مرداد برگزار شد.

مقالات و نشریه‌های مجموعه مدارس سلام

اردوی تفریحی یزد

اردوی تفریحی یزد