اردوی کارتینگ و پینت بال آزادی در پایگاه تابستانی سلام دیباجی

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم سلام دیباجی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

دسته بندی : اخبار - فرهنگی
تاریخ انتشار : 16 / 07 / 2023

توضیحات

اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم سلام دیباجی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.