برگزاری آزمون جامع نشانه 11 پایه دوازدهم

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

به نام او آزمون جامع نشانه 11 مدارس برتر (پایه دوازدهم) ویژه آمادگی کنکور سراسری 1402 روز جمعه 19 اسفندماه برگزار گردید.

دسته بندی : اخبار - علمی
تاریخ انتشار : 10 / 03 / 2023

توضیحات

به نام او

آزمون جامع نشانه 11 مدارس برتر (پایه دوازدهم) ویژه آمادگی کنکور سراسری 1402 روز جمعه 19 اسفندماه برگزار گردید.