جلسه معرفی برنامه های پژوهشی پایگاه تابستانی 1402 سلام دیباجی

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

این جلسه با حضور مسئول پژوهش مدرسه مهندس محمدرضا ریاحی، مسئول پایه و دانش آموزان عزیز پایه دهم در جهت معرفی کلاسهای پژوهشی پایگاه تابستانی تحت عناوین ایده تا اختراع، برنامه نویسی و رباتیک در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار گردید.

دسته بندی : اخبار - پژوهشی
تاریخ انتشار : 11 / 07 / 2023

توضیحات

این جلسه با حضور مسئول پژوهش مدرسه مهندس محمدرضا ریاحی، مسئول پایه و دانش آموزان عزیز پایه دهم در جهت معرفی کلاسهای پژوهشی پایگاه تابستانی تحت عناوین ایده تا اختراع، برنامه نویسی و رباتیک در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار گردید.