جلسه ی توجیهی اردوی مسابقات جهانی رباتیک فیراکاپ 2023 آلمان

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

این جلسه برای تشریح برنامه های اردوی آلمان و نکاتی پیرامون آن با حضور مدیریت مدرسه، مسئولین اردو و والدین گرامی دانش آموزان حاضر در اردو برگزار شد. لازم به بذکر است دانش آموزان جمعه 23 تیر 1402 عازم این اردو برای شرکت در مسابقات جهانی رباتیک فیراکاپ 2023 آلمان هستند.

دسته بندی : اخبار - پژوهشی
تاریخ انتشار : 11 / 07 / 2023

توضیحات

این جلسه برای تشریح برنامه های اردوی آلمان و نکاتی پیرامون آن با حضور مدیریت مدرسه، مسئولین اردو و والدین گرامی دانش آموزان حاضر در اردو برگزار شد.

لازم به بذکر است دانش آموزان جمعه 23 تیر 1402 عازم این اردو برای شرکت در مسابقات جهانی رباتیک فیراکاپ 2023 آلمان هستند.