پیام تبریک به مناسبت آغاز سال نو توسط دکتر اسفندیار

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

پیام تبریک مدیریت محترم دبیرستان سلام دیباجی جناب آقای دکتر اسفندیار به مناسبت آغاز سال نو

دسته بندی : اخبار
تاریخ انتشار : 21 / 03 / 2023

توضیحات

پیام تبریک مدیریت محترم دبیرستان سلام دیباجی جناب آقای دکتر اسفندیار به مناسبت آغاز سال نو