ضرغام رادمنش

ضرغام رادمنش

معاون اجرایی

اطلاعات فردی:

سال تولد: 1362

محل تولد: تهران

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک – دانشگاه اهواز

کارناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه کاشان

سوابق تدریس:

مدرس فیزیک پایه (به مدت 2 سال)

مدرس آمار و احتمال (به مدت 2 سال)

سوابق اجرایی:

مسئول پایه اول دبیرستان – 2 سال

مسئول پایه دوم دبیرستان – 3 سال

مسئول پایه سوم دبیرستان – 2 سال

مسئول پایه پیش دانشگاهی – 3 سال

معاونت اجرایی دبیرستان – 9 سال