بهزاد احمدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی فقه و حقوق | دانشگاه ولیعصر (عج)

سوابق آموزشی:

24 سال سابقه تدریس عربی در دبیرستان های انرژی اتمی، علامه طباطبایی، فرزانگان، ریحانه الرسول، تلاش، انرژی مثبت، سلام صادقیه، سلام فرمانیه، شهرستان های سمنان، تبریز، اصفهان و ….