برگزاری آزمون جامع نشانه 11 پایه دوازدهم

به نام او

آزمون جامع نشانه 11 مدارس برتر (پایه دوازدهم) ویژه آمادگی کنکور سراسری 1402 روز جمعه 19 اسفندماه برگزار گردید.