سومین دوره جشنواره زمستانه آشپزباشی سلام دیباجی

به نام او

سومین دوره جشنواره زمستانه آشپزباشی سلام دیباجی با محوریت مهارت افزایی دانش آموزان عزیز در بهمن 1401 با حضور پایه های دهم و یازدهم دبیرستان برگزار گردید.

در این جشنواره دانش آموزان با آموزش مهارت آشپزی و دریافت مواد اولیه و تشکیل گروه اقدام به پخت و پز می نمایند و درنهایت گروه برتر آشپزی با رای هیئت داوران انتخاب می گردد.

جشنواره زمستانه آشپزباشی