هفتمین دوره جشنواره ورزشی سوت دیباجی

به نام او
هفتمین جشنواره ورزشی چندگانه سوت دیباجی روزهای 5 و 6 و 7 اردیبهشت 1402 برگزار گردید.
در این جشنواره دانش آموزان در چهار چالش
سرعت و تحرک
سرعت و تیز هوشی
سرعت و تمرکز
سرعت و توانایی جسمانی
توانمندیهای خود را مورد محک قرار میدهند .
آلبوم تصاویر
لینک خبر در تلگرام دبیرستان