مجید سرودی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی میکروبیولوژی | دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ایمونولوژی | دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری ایمونولوژی | دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق آموزشی:

تدریس زیست شناسی پایه تا کنکور از سال 1375

تدریس در مدارس علامه حلی، فرزانگان، بهشت، راه رشد، المهدی، علوی، شهید بهشتی، شاهد و مجموعه مدارس سلام تا کنون

معاونت آموزشی در مجموعه مدارس راهیان دانشگاه به مدت 3 سال

سرگروه زیست شناسی در آزمون های علوی، گزینه 2، نشانه و …

طراحی آزمون های قلمچی، آلا، مبتکران، خوشخوان و …

مولف کتب آموزشی گنجینه مبتکران، قلم چی و خوشخوان