علی قنبری

مسلم میرزایی

شهرام میررضوی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق آموزشی:

مدرس فیزیک پایه و کنکور در برترین مدارس تهران

مدرس فیزیک کنکور در مدرسه آنلاین آلاء

جشن بزرگ پایان سال تحصیلی 1402-1401

جشن بزرگ پایان سال همراه با تقدیر از برگزیدگان علمی،فرهنگی،ورزشی و پژوهشی سلام دیباجی سال تحصیلی 1401-1402 مورخ شنبه 23 اردیبهشت 1402 در سالن همایش خانه معلم با حضور گرم دانش آموزان و خانواده های محترمشان برگزار شد.