شهرام میررضوی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق آموزشی:

مدرس فیزیک پایه و کنکور در برترین مدارس تهران

مدرس فیزیک کنکور در مدرسه آنلاین آلاء