اردوی تفریحی باشگاه تیراندازی مهام

این اردو ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در پایگاه تابستانی 1402 سلام دیباجی برگزار شد.

برگزاری جلسه معرفی برنامه های فرهنگی پایگاه تابستانی 1402 سلام دیباجی

این جلسه با حضور دانش آموزان پایه دهم، معاون فرهنگی، معاون اجرایی، مسئول پایه دهم و برخی دبیران کلاس های فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای امیر نامور، معاون اجرایی مدرسه به بیان برخی نکات لازم پرداخت و پس از آن آقای داوود نامور معاون فرهنگی مدرسه، برنامه های فرهنگی پایگاه تابستانی را تشریح کرد.

همچنین در پایان برخی دبیران برای معرفی کلاسها و اهداف آموزشی خود در کلاسهای فرهنگی شان نکاتی را بیان و دانش آموزان را به شرکت در این کلاسها دعوت کردند.